Category Archives: ZOMBIE

[One shot] ZOMBIE

Khi cơn ÁC MỘNG đó diễn ra, đau khổ TUYỆT VỌNG sẽ bao trùm lên tất cả. Trước sự BIẾN ĐỔI đáng sợ ấy, TÌNH YÊU của đôi ta sẽ được minh chứng bằng CÁI CHẾT.

Tiếp tục đọc