Category Archives: Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly

[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (2)

Chap 2

Tiếp tục đọc

[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (1)

Title : Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly

Author : wing/wingj

Pairing : YunJae

Rating : 13+

Length : 2 chap

Tiếp tục đọc